Category Archives: Projecten

Crowdfunding project voorjaarsbollen

Category : Green , Projecten

tulip-antoinette

Beste relatie,

Door onze betrokkenheid bij projecten in Roemenië, willen wij onze activiteiten verder ontplooien voor de ontwikkeling van het platteland in de dorpen van Transsylvanië. In de eerste instantie zal dit gerealiseerd kunnen worden door plaatselijk kleine agro en horticultuur projecten met tuinbouw-gekoppelde projecten en kleinschalige dorpsindustrie te stimuleren. Op dit moment worden via de webwinkel  www.cramacunoroc.nl  Roemeense wijnen verkocht, die geproduceerd worden in Transsylvanië. De bijbehorende educatieve sector willen wij graag voeren met nieuwe informatie en innovatieve ontwikkelingen.

Dit willen wij doen door middel van dit Crowdfunding project om bollen te verkopen voor onze doelen die wij nastreven in Roemenië.

Hoe werkt deze actie. Er is een lijst met soorten en deze soorten zijn duidelijk gemaakt met een foto van elke soort.

narcissus-delnashaugh

De prijs staat op de bestellijst en de aantallen kunnen door de klant ingevuld worden. U bent voor ons de contactpersoon en wij willen u belonen met 15% van de verkochte bestelling.

U bent vrij in het handelen en kunt eventueel ook de school waar uw kinderen naar toe gaan benaderen dat zij mee willen doen aan deze actie.

Zodra iemand een bestelling doet vraagt u 25% van de bestelling als borg en u noteert de gegevens op een verzamelstaat waar zij ook hun paraaf of handtekening plaatsen.

Zodra u 40 pakketjes heeft verkocht stuurt u digitaal de bestellijst op uw eigen naam digitaal naar tranisu172@gmail.com

U maakt het bedrag aan borg aan ons over en wij zorgen er dan voor dat de bestelling z.s.m. bij u word afgeleverd zodat u de bollen kunt afgeven bij uw klanten.

hyacinthus-mixed

Als de bollen zijn afgeleverd willen wij graag dat u het totaal bedrag minus uw 15 % van de totale bestelling binnen een week overmaken op het rekeningnummer: NL59 INGB 0006 3567 26.

tulipa-texas-flame

crocus-mixed

Wij willen deze actie twee keer per jaar houden dus in begin 2017 komen de lijsten voor de zomerbollen.

Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag op het bovenstaande e-mail adres,

Alvast onze hartelijke dank namens de medewerkers binnen de projecten en onze wens is dat u tijdens het bloeien van deze prachtige bollen nog eens aan Roemenië zult denken.

Met vriendelijke groet,

Carmen Todita

Eelke Wiersma

flyer-verkoop-bollen-september-2016

anemone-de-caen-mix

 


CAREEL projecten in Roemenië

Category : Green , Projecten

Niels en Todita   DSC09101

Careel

Careel is een bedrijf dat zich richt op het stimuleren van kleinschalige economische bedrijvigheid die aansluit bij de cultuur, de agiobiodiversiteit en de natuurlijke rijkdom van Transsylvania.

Casa Careel is een initiatief van Eelke Wiersma en Carmen Todita.

In 2012 zijn zij in Roemenië gestart met het opzetten van Ecotoerisme op Landgoed ‘Casa Careel’ in Tranisu Transylvania.

Dit landgoed, met een oppervlakte van 1,2 ha, staat in Tranisu en grenst aan het Nationaal Park Apuseni (De Karpaten) in Transylvania.

Op het terrein van het landgoed staan vier blokhutjes, één Cabana, een veldkeuken, een toiletgebouw en het landhuis ‘Casa Careel’.

Er kunnen daar op 1 ha grond bovendien nog een aantal toeristen met tenten, vouwwagens, caravans of mobile homes worden ontvangen.

Kamperen bij Casa Careel  Permacultuur

Het doel van het bedrijf is om de economische omstandigheden van de inwoners in de kleine dorpen te verbeteren, waardoor jongeren in hun dorp en bij hun familie en vrienden kunnen blijven.

Op het terrein van ‘Casa Careel’ en in de dorpen in de omgeving willen zij daarvoor onder meer Ecotoerisme, Permacultuur en Voedselbossen stimuleren.

Initiatieven voor realistische projecten rond deze thema’s nemen zij mee naar West-Europa om daarmee de uitwisseling met Roemenië te stimuleren via studentenprojecten (Internationalisering).

De hiermee opgedane ervaring en verworven kennis wordt in Transsylvania ingezet om een bijdrage te leveren aan de doeleinden van ‘Casa Careel’.

In 2013 is het terrein van het landgoed in kaart gebracht en zijn bovendien de flora en de fauna  geïnventariseerd.

Na deze inventarisatie hebben de eigenaren keuzes gemaakt in de bestaande beplanting en veel opslag verwijderd.

Daarnaast zijn er aan de woning, de toiletgebouwen en de technische installatie werkzaamheden verricht door de eigenaren en door derden.

2014 was het eerste jaar dat ‘Casa Careel’ studenten kon verwelkomen op het terrein en zij hebben geholpen met een aantal idealen die het bedrijf wilde realiseren.

Het ging om het ontwerpen en maken van een veldkeuken, een speelplek voor de kinderen, een vuurplaats en wandelroutes rondom ‘Casa Careel’.

Opbouw buitenkeuken 2014 Buitenkeuken Casa Careel 2015

Studenten hebben daarnaast een onderzoeken verricht naar de mogelijkheden om de economische omstandigheden van de kleine boeren om te verbeteren.

De studenten kwamen van diverse opleidingen en van de Hogeschool Van Hall Larenstein. De studenten waren vanaf mei tot en met september in Tranisu.

Naast het studentenproject zijn er proeven uitgezet voor de teelt van bosvruchten en traditionele fruitbomenrassen.

Dit in samenwerking met een Onderzoekinstituut in Pitesti, BesNederland B.V. in Nederland en vijf grondeigenaren in Transsylvania.

Dit project moet de komende jaren verder uitgewerkt worden.

Naast deze samenwerking lopen er ook afspraken met een Stichting uit Nederland (N.G.O.) en met Nimigea de Jos, een plaats onder Cluj-Napoca waar men belang heeft bij Agro- en Horticultuur en bosfruit-projecten.

Van de cultuurgrond is daar een bodemmonster genomen om te kijken wat in bodemkundig opzicht de mogelijkheden zijn voor deze regio.

Koemest groentetuin  Groentetuin 2015

In 2013 werden door de mensen van ‘Casa Careel’ een aantal traditionele fruitbomen in de omgeving van Tranisu gesnoeid.

Deze appel- en perenbomen zijn exemplaren van traditionele rassen die thuis horen in Roemenië.

Als gevolg van de modernisering en schaalvergroting na de aansluiting bij de EU komen er veel nieuwere en in de handel courante West-Europese fruitboomrassen naar Roemenië.

Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de wens om de exportpositie van het land te verbeteren.

Dit gaat ten koste van de oude fruitbomenrassen die nu nog overal in de achtertuinen staan.

In september 2014 zijn van de twee appelbomen in totaal 15 st. enthout per boom meegenomen naar Nederland om deze te laten enten op diverse onderstammen.

Het antwoord op de vraag of deze actie geslaagd is komt naar verwachting in juni/juli 2015.

In 2014 heeft Niels van der Scheur, student van Hogeschool Larenstein, een thesis uitgewerkt en kwam tot de conclusie dat er veel oude fruitbomen op de particuliere erven staan die achterstalling onderhoud vertonen. En daardoor geen of weinig fruit meer geven. Om deze bomen een nieuwe kans te geven en om het verdwijnen van deze fruitbomenrassen tegen te gaan wil ‘Casa Careel’ een project opzetten dat aansluit op de openstaande vraag van Niels van der Scheur.

De onderzoekvraag is dan ook: hoe kunnen wij deze oude traditionele fruitbomenrassen behouden en weer productief maken zodat de opbrengst weer verwerkt kan worden voor huishoudelijk gebruik of verkoop op de streekmarkt.

Sjoerd Hagen, student van Larenstein, wil nu zijn onderzoek richten op de bovenstaande informatie.

Hij wil de fruitbomen in Tranisu, Valea Draganului en Nimigea de Jos in beeld brengen en de juiste namen achterhalen zodat deze soorten kunnen worden vermeerderd en weer opnieuw aangeplant op de erven.

Het uiteindelijke doel van deze opdracht is om de geïdentificeerde rassen te behouden, en vervolgens eindproducten te ontwikkelen en te produceren op basis van deze streekeigen rassen, waardoor de economische omstandigheden in de dorpen kunnen worden verbeterd.

Fruitproject 2015

Snoeien fruitbomen S. Hagen Valea Draganului.

Streekproducten Tranisu

Daarnaast werkt ‘Casa Careel’ samen met Vitis-Idaea, BesNederland, Farjon groenadvies, DCTT Almere en Veldhuis in Hoonhorst en Henk Zuidema Waldbaarch uit Eestrum.

Ook komen er in 2015 studenten om onderzoek te doen naar (aspecten van) de flora en de fauna, geneeskrachtige kruiden, permacultuur en voedselbossen, en het onderhoud van openbaar groen in overleg met de plaatselijke overheid.

Het project in Nimigea de Jos is ondersteund door het beschreven project van Sjoerd Hagen en dit is een aanzet om de samenwerking te versterken voor de komende projecten met de Stichting uit Nederland en de bewoners van Nimigea de Jos.

Naast de bovenstaande activiteiten willen we de teelt van pronkbonen bevorderen en deze bonen importeren vanuit Roemenië naar Nederland. Waldbaarch heeft daar belang bij om deze te verkopen aan de horeca in Nederland. Wat is hiervoor nodig een overeenkomst van samenwerking tussen de verschillende partijen om de producten te telen onder de kwaliteitsafspraken, keurmerken en kwaliteitseisen?  Over het vervoeren en transport moet onderzoek naar worden gedaan dit gezien de hoge kosten.

In overleg met Henk Zuidema willen we een plan van aanpak schrijven van het bovenstaande project.

En de uitvoering van dit project vind plaats in de zomer van 2016, naast ander Agro en horticultuur projecten. Op het gebied van Agro en Eco toerisme zijn er plannen om samen te werken met jongeren die na hun studie een project willen oppakken in Roemenië. Een goed voorbeeld is het aanbieden van arrangementen bij “Casa Careel”.

“Casa Careel”

Carmen Todita

Vuurplek 2015

Eelke Wiersma

CAREEL art & green

Korhoenlaan 1 – 153
3847 LL HARDERWIJK

Tranisu 172/b
code: 407477
Poieni jud. : Cluj
Roemenië

Jeffrey, Thomas en Albert 2015

Thomas Nijland, Jeffrey Feyen en Albert Mouw.

Tel mobiel: 0031(0)630339114
Tel mobiel: 0031(0)630512166
Tel Roemenië: 0040(0)364737328

tranisu172@gmail.com

www.careel.

PROJECTEN 2016

Plan van aanpak Pronkbonen

PROJECTEN 2015

PROJECTEN STUDENTEN AOC DE GROENE WELLE

Fruitproject rapport Sjoerd Hagen 01_10_2015

PPP Fruitproject ROM 2015

Infoblad DCTT A4 ABS Bomen 2015 (2)

Eindrapport M. Oolman en S. Luppens 01_08_2015

Schilderwerkzaamheden K. Mulder 2015

Schilder werkzaamheden K. Mulder

Wandelroutekaart Casa Careel

 

 

 

 

 

 


CATAGORY